Hoa quả dồn dập được chở lên cửa khẩu ở Lạng Sơn

Hoa quả dồn dập được chở lên cửa khẩu ở Lạng Sơn ùn ứ hơn 1.600 xe hàng

Hoa quả dồn dập được chở lên cửa khẩu ở Lạng Sơn ùn ứ hơn 1.600 xe hàng

Hiện tại, 2 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Tân Thanh đang ùn ứ 1.631 xe hàng, chủ yếu là hoa quả tươi.

Đánh giá post