Thông tin xe khách chạy các tuyến

Thông tin tới bạn. Các tuyến xe khách từ Lạng Sơn – Hà Nội

Xuất phát tại

Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội)

Giáp Bát - Lương Yên - Yên Phụ
Xuất phát tại

Bến xe Tân Thanh

Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan

Bến xe Lạng Sơn
+Xe Đại Huyền 30L-0824

Xuất bến 6h

ĐT 0968428999 - 0979293188
+Đại Huyền 30L-0824

Xuất bến 12h

ĐT 0968428999 - 0979293188
+Phú Hương 39B-05057

Xuất bến 6h20 phút

ĐT- 0918311622 - 0965252312

Trả khách tại nhà Tphố LSơn và CK Hữu nghị Quan-Tân Thanh
+Phú Hương 29B-05057

Xuất bến Tân Thanh 14h Đồng Đăng 14h30 Bx Lạng Sơn 14h45

ĐT - 0918311622 - 0965252312

Đón khách tại nhà !
+Là Thiềm xe For 29Z-3486

Xuất bến Mỹ Đình 8h30phút-

ĐT 0968404333
+Là Thiềm xe For 29Z-3486

Bến xe Xưởng Gỗ xuất bến 12h30phút

ĐT 0968404333
+ Cường Béo 29B - 015.25

Xuất bến Mỹ Đình 11h 40 phút

Bến xe Lương Yên 12h 30 phút

ĐT - 0983.631.5250983.631.525
+ Cường Béo 29B - 015.25

Bx Tân Thanh 7h -Hữu Nghị 7h 20
Bến xe Phía Bắc 7h40 phút

ĐT - 0983.631.5250983.631.525
+Đại Huyền xe 30P3957

Xuất bến 9h đến 9h30 Trả khách tại nhà ĐT 0968428999 - 0979293188
+Đại Huyền xe 30P3957

Xuất bến 15h Đón khách tại nhà

ĐT 0968428999 - 0979293188
+ Đại Huyền xe 12B-00117

Xuất bến 14h25phú

ĐT 0968428999 - 0979293188
+ Đại Huyền xe 12B-00117

Xuất bến 9h30 - đến10h

ĐT 0968428999 - 0979293188
+ Điệp Thủy 29B-01051

Giáp Bát Xuất bến 17h

Đón,trả khách tại nhà ! ĐT 0968416888
+ Điệp Thủy 29B-01051

Na Sầm 10h30 phút Bến xe Xưởng Gỗ Lạng Sơn Xuất Bến 11h30phút

Đón trả khách tại nhà ĐT 0988416888
+Bờm Còi 29B-03358

Mỹ Đình xuất bến 16h 30 phút->17h

Bến xe 88 Yên Phụ 18h 30 Phút

Trả khách tại nhà tp Lạng Sơn

ĐT 0974580999 - 0977622999
+Bờm Còi 29B-03358

Bến xe Tân Thanh11h phút

BX Lạng Sơn 11h30 phút

Đón khách tại nhà !
ĐT 0974580999 - 0977622999
+ Mẫn Mến 12 B - 002.08

Mỹ Đình xuất bến 18h

Trả khách tại nhà tp Lạng Sơn

ĐT - 0969162888
Chuyến cuối cùng tại Bến xe Mỹ Đình
+ Mẫn Mến 12 B - 002.08

Bến xe Tân Thanh 11h 30 phút

Bến xe Lạng Sơn 12h 30 phút

ĐT - 0969162888
+ Xe Anh Phong 30p - 6229

Bến xe Lương Yên

Xuất bến 13h Trả khách tại nhà


Điện thoại : 0989668800
+ Xe Anh Phong 30p - 6229

Bến xe Tân Thanh 5h30

Bến xe Lạng Sơn 6h15

Điện thoại : 0989668800

5/5 - (11 bình chọn)