Cửa khẩu Chi Ma – Lạng Sơn đã thông quan trở lại

Cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn

TIN MỚI: Cửa khẩu Chi Ma – Lạng Sơn đã thông quan trở lại

Sau một thời gian dài tạm ngưng thông quan do yêu cầu từ phía Trung Quốc, bắt đầu từ tuần sau, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma sẽ được khôi phục trở lại.

Cửa khẩu chi ma - ái điểm: Chuẩn bị mở cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm | VTV.VN


Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, chính quyền huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vừa gửi thư cho Ban Quản lý đề nghị thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm như mô hình tại cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan. Theo đó, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma đều thực hiện giao nhận theo phương thức cẩu container tại bãi hàng Tuấn Minh và bãi hàng Thăng Long tại cửa khẩu Chi Ma.

Sau khi nhận thông tin, Ban Quản lý đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, triển khai phương thức giao nhận hàng hóa theo đề nghị trên, đồng thời gửi công văn đề nghị lãnh đạo huyện Ninh Minh hội đàm để thúc đẩy năng lực thông quan hàng hóa qua lại cửa khẩu trên cơ sở đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến ngay trong tuần sau, việc thông quan tại cửa khẩu này sẽ được khôi phục lại sau một thời gian dài tạm ngưng.Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, chính quyền huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vừa gửi thư cho Ban Quản lý đề nghị thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm như mô hình tại cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan. Theo đó, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma đều thực hiện giao nhận theo phương thức cẩu container tại bãi hàng Tuấn Minh và bãi hàng Thăng Long tại cửa khẩu Chi Ma.

Cũng theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong tuần qua lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên đã tăng trở lại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tuần đạt 732,68 triệu USD. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lượng phương tiện xuất khẩu khoảng 28 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 90 xe/ngày. Tại cửa khẩu Tân Thanh, lượng phương tiện xuất khẩu khoảng 82 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 49 xe/ngày.

Để theo dõi thông tin mới nhất từ cửa khẩu xin hãy truy cập link

Đánh giá post