Tại các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn ùn ứ gần 1400 xe hàng chờ thông quan

Cửa Khẩu Tân Thanh

Tin tức cửa khẩu Lạng Sơn

Tại các cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn vẫn ùn ứ 1.391 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả tươi.

Đánh giá post