Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo, hiện nay có nhiều vụ lừa đảo liên quan tới hàng hóa, anh chị em chủ động cảnh giác.
Anh chị em bán buôn, bán lẻ phải lấy chữ TÍN lên hàng đầu. Chúc anh chị em cô bác buôn may, bán đắt.